Just Film 2020
Just Filmi lapse õiguste programm: „Mitte ainult lastele, vaid ka koos lastega“
Uudis
Justi Hundu

Sel aastal juba 20. korda toimuva Just Filmi missioon on pakkuda kvaliteetset meelelahutust nii lastele, noortele kui ka täiskasvanutele tuues kinokülastajateni maailma kõige uuemad ja paremad filmid.

Sel aastal juba 20. korda toimuva Just Filmi missioon on pakkuda kvaliteetset meelelahutust nii lastele, noortele kui ka täiskasvanutele tuues kinokülastajateni maailma kõige uuemad ja paremad filmid.

Meelelahutuse kõrval ehk isegi olulisemaks eesmärgiks on läbi filmikunsti lapsi ja noori harida ning avardada nende maailmavaadet.
Just Film koosneb erinevatest filmiprogrammidest, millest üks pikaajalisemaid ja populaarsemaid on kindlasti lapse õiguste programm. Lapse õiguste programm soovib juhtida tähelepanu teemadele, mis lastele ja noortele korda lähevad ning meid kõiki puudutavad. Nende filmidele peategelased on lapsed ja noored, kes ennast veel avastavad. Vahel vanemad toetavad lapsi, kuid sageli tuleb lastel olulisi otsuseid vastu võtta üksinda.
Programmis on ka filme, mis käsitlevad mitte ainult lapsi ja noori vaid kogu ühiskonda puudutavaid probleeme nagu narkomaania, seksuaalne väärkohtlemine ning erinevad vägivalla- ja kuriteoliigid.

On oluline, et tänaseks juba kümnendat korda linastuv filmiprogramm oleks pidevas arengus. Nii oleme pikaaegse koostööpartneri Lastekaitse Liidu värskelt valminud Märka Last platvormi kaudu kaasamas ka lapsi. Nimelt aitavad sel aastal programmi koostada esmakordselt ka noored ise.

Küsisime nendelt neljalt aktiivselt, teotahteliselt ja inspireerivalt noorelt, miks on filmimaailm ja selles projektis osalemine nende jaoks oluline ning nende vastused on teie ees.