People to People 2
Uudis
Justi Hundu

Just Film ja Briti Nõukogu jätkavad koostööd ka 2021. aasta festivali raames

Projekti raames kaasatakse Ida-Viru ning Harju maakonna noori filmifestivalile. Lisaks on koostatud online e-õppe kursus koolinoorte meediapädevuse arendamiseks.

Filmifestival pakub kultuurielamust, tuues kinolinale filmid üle kogu maailma koos arutelude, lisamaterjalide ning töötubadega.
PÖFFi Filmikooli platvormil läbitav kursus pakub osalejatele võimalust arendada oma teadmisi meedia ning audiovisuaal valdkondade kohta, seeläbi arendades ka kriitilise mõtlemise ja iseseisva õppimise oskusi.
Filmifestivali külastuse ja kursuse läbimise toel pakutakse projektis osalejatele terviklikku kultuurset ning hariduslikku kogemust, mis hõlmab endas nii füüsilist kinokülastust kui ka veebikursuse läbimist.

Meediapädevuse kursus

Avatud alates: 18. jaanuar 2022
Maht: 15 akadeemilist tundi
Sihtgrupp: Eesti koolinoored alates 12. eluaastast, sobilik ka täiskasvanutele
Kursuse läbimine on kõigile tasuta

Kursuse ülesehitus:
  1. Sissejuhatus - mis on meedia ja millised on erinevad meediumite liigid
  2. Kuidas luua audiovisaalset teost (s.h praktilised harjutused)
  3. Tehnilised vahendite (s.h montaaž) tundma õppimine (s.h praktilised harjutused)
  4. Ajakirjanduse ja meedia roll ühiskonnas (millised on võimalused ja ohud)
  5. Praktiline lõputöö (koos kursuse juhendaja tagasisidega)

Kursus asub Moodle keskkonnas, aadressil www.mikkgranstrom.ee.

Projekti viiakse ellu koostöös Briti Nõukogu Eestiga ning see on osaks People to People Cultural Engagement programmist.

Loe lisa Briti Nõukogu Eesti tegevuste kohta www.britishcouncil.ee.