Stipendiumikonkurss

Noore filmitegija stipendiumikonkursi 2022. aasta IV voor on lõppenud!

Stipendiumikonkurss noorele filmitegijale

Konkursi eesmärk on innustada koolinoori filme tegema.
Stipendiume antakse välja neli korda aastas ning oma ideega on oodatud osalema kõik õpilased esimesest kuni kaheteistkümnenda klassini. Stipendiumi saajad saavad võimaluse näidata oma filmi PÖFFi noorte- ja lastefilmide festivalil Just Film.
Tegu on ainukordse võimalusega noortele filmitegijatele pääseda oma filmiga A-kategooria filmifestivalile. Lisaks sellele on stipendiumi saajal võimalus võtta osa Pimedate Ööde filmifestivali (filmitööstuse sektsioonis Industry@Tallinn & Baltic Event) raames toimuvatest filmitegijatele suunatud töötubadest ning loengutest.

Stipendiumi jagamise üldpõhimõtted:

Stipendiumi annab välja noore filmitegija stipendiumikonkursi toetaja Swedbank.

Stipendiumi taotlemise tingimused:
  1. Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada oma filmiidee stsenaarium (juhend stsenaariumi vormistamiseks on lisatud allpool). Filmi žanrile ei ole piiranguid, sh on oodatud ka õpilaste animatsiooniideed. Filmi pikkus peab olema minimaalselt 1 minut, ülemist piiri ei ole. Küll aga on oluline ka pikkuse puhul meeles pidada, et filmiidee oleks realistlikult elluviidav.
  2. Enamasti pole võimalik teha filmi üksinda. Filmi tegemisse võib kaasata ka oma sõpru, klassikaaslasi, vanemaid jne. Filmitegijate grupi suurusele piiranguid ei seata.
  3. Stsenaariumi tingimus on, et õpilased suudaksid selle ise ellu viia. Lubatud on juhendaja/õpetaja/lapsevanema abi filmi tegemisel.
  4. Stipendium kantakse stipendiumi saaja pangaarvele. Kui filmitegija on noorem kui 16-aastane, peab stipendiumi taotleja olema kas õpetaja või lapsevanem, kelle pangaarvele stipendium kantakse. Stsenaarium peab olema õpilase enda kirjutatud.
  5. Stsenaarium ei tohi minna vastuollu Eesti Vabariigi põhiseaduse, muude kehtivate seaduste ja hea tavaga.
  6. Kui filmitegijatel on koolis õpetaja/juhendaja, kes filmi tegemisel õpetab, siis palume ka õpetajal/juhendajal kirjutada lühike iseloomustus, miks just see idee on hea ja stipendiumi vääriline.
  7. Stipendiumit võivad taotleda kõik 7-19aastased Eesti üldharidus- või kutsekoolide õpilased.
  8. Stsenaariumi võib esitada nii eesti kui ka vene keeles.
  9. Stipendiumi taotlemise eelduseks on, et filmimist ei ole veel alustatud.
  10. Sponsorite esitlemine peab olema kirjalikult kooskõlastatud Just Filmi festivaliga.
Tulemuste avalikustamine:
Stipendiumi väljamaksmine:
Stipendiumi saaja õigused:
Stipendiumi taotlemine:

Kandideerimine 2022. a IV vooru on lõppenud!

Taotluses on vaja märkida:

Juhendmaterjali stsenaariumi kirjutamiseks leiad SIIT

a) Filmi sisu lühike kirjeldus (1-2 lauset) – pane lühidalt kirja (1-2 lausega), mis sinu tulevases filmis juhtuma hakkab.

Näiteks: Mari sõidab suveks maale ja kohtab seal salapärast poissi, kellega koos avastatakse vanemaema õunapuu alt aare ning seejärel satuvad Mari ja tema uus sõber suurde seiklusesse.

b) Kuidas kavatsed oma filmi valmis saada – palun kirjelda:

Lisainfo ja küsimused stipendiumi taotlemise kohta:

Laura Laas
PÖFFi noorte- ja lastefilmide festival Just Film, turunduskoordinaator
Noore filmitegija stipendiumikonkursi koordinaator
justfilm@poff.ee
+372 58 375 768